Dexcom G5 Mobile®
glukosvärdet direkt i mobilen
och unik följarfunktion
för föräldrar.